Vicus Mantolomaus

Mantalomagus (vicus mencionado dos veces por Gregorio de Tours).
 
Volver